Remisen Næstved til Uddannelser

Vi skaber nysgerrighed omkring iværksætteri og motiverer de studerende til at udvikle deres idé. Vi griber så de talenter, som ønsker at starte deres egen virksomhed.

Vi motiverer studerende til at arbejde med iværksætteri

Vores mission er at skabe så mange iværksættere som muligt. Derfor udbyder vi forskellige undervisningsforløb, der alle har det til fælles, at vække en nysgerrighed hos den studerende og motivere dem til selv at prøve kræfter med iværksætteri.

Når nysgerrigheden er vækket, griber vi også de studerende, som ønsker at arbejde videre med deres idé. Det gør vi igennem mentorforløb, iværksætterpladser og sparring, som du alt sammen kan læse mere om herunder.

Nicklas, som er iværksætter, sidder på kontoret i Remisen Næstved
VUC Storstrøm har brugt Remisens to dags forløb til karrieredage
Afspil video
VUC Storstrøm er partnere i Remisen

VUC Storstrøm gør iværksætteri til en karrieremulighed

På VUC Storstrøm er det obligatorisk at deltage i karrieredage. Siden 2019 har Remisen Næstved undervist uddannelsens 1. HF kursister i, hvordan man skaber en virksomhed. En vigtig del af undervisningen er, at de teknikker og værktøjer, som bliver brugt, også kan bruges i andre sammenhænge af arbejdslivet. 

VUC Storstrøm har brugt Remisens to dags forløb til karrieredage
Afspil video
VUC Storstrøm er partnere i Remisen

VUC Storstrøm gør iværksætteri til en karrieremulighed

På VUC Storstrøm er det obligatorisk at deltage i karrieredage. Siden 2019 har Remisen Næstved undervist uddannelsens 1. HF kursister i, hvordan man skaber en virksomhed. En vigtig del af undervisningen er, at de teknikker og værktøjer, som bliver brugt, også kan bruges i andre sammenhænge af arbejdslivet. 

Korte undervisningsforløb

Vi tilbyder korte undervisningsforløb, som kan være mellem en times besøg til to fulde dage. De korte undervisningsforløb bruges ofte af uddannelser, som ønsker at motivere deres elever og vise hvad man laver som iværksætter. 

Vores 1-dagsforløb fokuserer på, hvordan man kommer fra idé til virkelighed. Forløbet tager udgangspunkt i et problem, og fokuserer på test og realiserbarhed. Eleverne lærer både om teorierne bag innovation og iværksætteri, men også hvordan man bruger det i det virkelige liv. En stor del af forløbet er, at motivere eleverne til efterfølgende at arbejde videre med deres idé.
Vores 2-dagsforløb er vores mest populære korte undervisningsforløb. Som ved 1-dagsforløbet fokuseres på, hvordan man kommer fra ide til forretning, men her kan man nå at gå mere i dybden. Eleverne har i dette forløb mere tid til at teste produktet, hvilket gør, at projekterne kommer tættere på virkeligheden. Dette betyder også, at eleverne i højere grad ønsker at arbejde videre med deres idé efterfølgende.
Vores bootcamps klæder eleverne på til en konkret del af iværksætterirejsen. Her går vi i dybden med et enkelt emne, som kan være alt fra idégenerering, til hvordan man tester sit produkt bedst muligt. Bootcamps varierer fra 3 timer til en hel dag.
Vores opsøgende arbejde har til formål at motivere og informere omkring iværksætteri. Der er mulighed for foredrag fra iværksættere, personlige samtaler med elever, klassebesøg eller tilpasset efter behov. Det opsøgende arbejde er gratis, når uddannelsen har indgået en aftale om muligheden for iværksætterpladser til deres elever.
Løvens hule udfordrer elevernes evne til at præsentere foran et stort publikum. Eleverne modtager undervisning i at bygge en pitch og skal til sidst pitche samt modtage konstruktiv feedback.

Lange undervisningsforløb

Vi tilbyder lange undervisningsforløb, som kan vare op til et helt skoleår. De lange undervisningsforløb bruges ofte af uddannelser, som ønsker at deres elever arbejder videre med skoleprojekter og gør projekterne til en virksomhed.

Vores FFE konkurrence forløb tager udgangspunkt i at starte sin egen virksomhed. Forløbet er for de elever, som ønsker at gøre noget ekstra og gå fra at være et skoleprojekt, til at blive iværksætter. Forløbet fokuserer på realisering af en rigtig forretning, hvor Fonden for Entreprenørskabs konkurrencer er omdrejningspunkt. I løbet af forløbet deltager eleverne nemlig i Fondens pitch-konkurrencer, hvor eleverne skal trykteste deres forretning overfor kompetente dommere. Forløbet kan vare fra en måned op til ni måneder, alt efter behov.

Pladser

Vi tilbyder pladser til uddannelser med elever, som ønsker at starte deres egen virksomhed. Pladserne bruges ofte af uddannelser, som ønsker at støtte deres talentfulde elever og give dem en mulighed for at springe ud som iværksætter.

Med en iværksætterplads giver du dine studerende mulighed for at udvikle deres talent og udleve deres potentiale. Remisen tilbyder alt det en iværksætter har brug for. Både i form af konkret rådgivning og de fysiske rammer.
Praktik i egen virksomhed sikrer en succesfuld start på elevens nye forretning. Det gør vi ved tage hånd om eleven gennem ugentlige samtaler, et fællesskab af andre unge iværksættere og de faste rammer, så eleven kan fokusere 100 procent på sin virksomhed.
Remisens skolepraktik giver praktikanterne en virkelighedsnær hverdag for de elever som endnu ikke har fået en elevplads. Eleverne er praktikanter i Remisen og hos deres iværksættere i stedet for i en simuleret virksomhed.

Skal vi styrke iværksætteri på din uddannelse?