Produktkatalog

Se hele vores produktkatalog for uddannelser

Pladser

Med en iværksætterplads giver du dine studerende mulighed for at udvikle deres talent og udleve deres potentiale. Remisen tilbyder alt det en iværksætter har brug for. Både i form af konkret rådgivning og de fysiske rammer.
Remisens skolepraktik giver praktikanterne en virkelighedsnær hverdag for de elever som endnu ikke har fået en elevplads. Eleverne er praktikanter i Remisen og hos deres iværksættere i stedet for i en simuleret virksomhed.
Praktik i egen virksomhed sikrer en succesfuld start på elevens nye forretning. Det gør vi ved tage hånd om eleven gennem ugentlige samtaler, et fællesskab af andre unge iværksættere og de faste rammer, så eleven kan fokusere 100 procent på sin virksomhed.

Korte undervisningsforløb

Vores 1-dagsforløb fokuserer på, hvordan man kommer fra idé til virkelighed. Forløbet tager udgangspunkt i et problem, og fokuserer på test og realiserbarhed. Eleverne lærer både om teorierne bag innovation og iværksætteri, men også hvordan man bruger det i det virkelige liv. En stor del af forløbet er, at motivere eleverne til efterfølgende at arbejde videre med deres idé.
Vores 2-dagsforløb er vores mest populære korte undervisningsforløb. Som ved 1-dagsforløbet fokuseres på, hvordan man kommer fra ide til forretning, men her kan man nå at gå mere i dybden. Eleverne har i dette forløb mere tid til at teste produktet, hvilket gør, at projekterne kommer tættere på virkeligheden. Dette betyder også, at eleverne i højere grad ønsker at arbejde videre med deres idé efterfølgende.
Løvens hule udfordrer elevernes evne til at præsentere foran et stort publikum. Eleverne modtager undervisning i at bygge en pitch og skal til sidst pitche samt modtage konstruktiv feedback.
Vores bootcamps klæder eleverne på til en konkret del af iværksætterirejsen. Her går vi i dybden med et enkelt emne, som kan være alt fra idégenerering, til hvordan man tester sit produkt bedst muligt. Bootcamps varierer fra 3 timer til en hel dag.
Vores opsøgende arbejde har til formål at motivere og informere omkring iværksætteri. Der er mulighed for foredrag fra iværksættere, personlige samtaler med elever, klassebesøg eller tilpasset efter behov. Det opsøgende arbejde er gratis, når uddannelsen har indgået en aftale om muligheden for iværksætterpladser til deres elever.

Lange undervisningsforløb

Vores FFE konkurrence forløb tager udgangspunkt i at starte sin egen virksomhed. Forløbet er for de elever, som ønsker at gøre noget ekstra og gå fra at være et skoleprojekt, til at blive iværksætter. Forløbet fokuserer på realisering af en rigtig forretning, hvor Fonden for Entreprenørskabs konkurrencer er omdrejningspunkt. I løbet af forløbet deltager eleverne nemlig i Fondens pitch-konkurrencer, hvor eleverne skal trykteste deres forretning overfor kompetente dommere. Forløbet kan vare fra en måned op til ni måneder, alt efter behov.

Skal vi styrke iværksætteri på din uddannelse?